Hästens olika typer av grovfoder

By: admin | Date: 15.12.2014 | Categories: Hästfoder

Traditionellt sätt har hästar utfodrats med endast hö, på senare år har det dock blivit vanligare att använda ensilage eller hösilage. Oavsett vilket grovfoder som används är det av högsta vikt att upprätthålla högsta möjliga hygienisk kvalité, så att mögel och andra skadliga bakterier undviks.

Hö

Hö är enkelt förklarat torkat foder som används för vinterfoder för hästar och andra betesdjur. Eftersom hö är mycket fuktkänsligt behövs det torkas för att det inte ska mögla. Förr i tiden användes så kallade hässjor, en träställning ute på fältet som höet hängdes upp på för att torka. Idag är det mer brukligt att torka höet direkt på marken, för att underlätta torkprocessen är det viktigt att vända på höet med jämna mellanrum. Höet ska sedan lagras genom att antingen pressas samman till små eller stora balar eller så kan det lagras löst på höskullen. Oavsett lagringsmetod så måste fukt och direkt solljus undvikas. Höet är en väsentlig del av hästens utfordring eftersom det täcker en stor del av hästens näringsbehov.

Ensilage och hösilage

Ensilage och hösilage är gräs som konserveras genom ensilering istället för att torkas till hö. Ensilering är en konserveringsmetod som går ut på att få gräsets mjölksyrabakterier att producera sur mjölksyra – som i sin tur sänker pH-värdet. För att konserveringsprocessen ska fungera krävs att miljön är syrefri, därför pressas gräset ihop och plastas in till små eller stora balar. På så sätt motverkas mögel- och annan bakteriebildning då inget syre tillsätts, skriver SLU:s forskare.

Torrsubstansen anger hur mycket vatten i förhållande till torr substans ett material har. Skillnaden mellan ensilage och hösilage har med torrsubstansen att göra, hösilage är ett slags mellanting av hö och ensilage med en torrsubstans mellan 50 till 70 procent. Hö har torrsubstans på 85 procent medan ensilage kan variera mellan 35 till 50 procent, skriver Grovfoderbörsen.

Grovfoder som konserverats måste alltid utfordras i större volymer än hö, på grund av större vattenmängd då näringen är utspädd. Studier har påvisat att konserverat grovfoder har viss inverkan på hästens ämnesomsättning, mätbara effekter på smältbarhet, vätskeintag och vätskebalans har uppmätts. Ensilering verkar dock inte påverka hästens arbetsförmåga nämnvärt.

Läs mer här i vår tidigare artikel om att välja rätt hästfoder.